Przygotowanie dokumentacji środowiskowych

//Przygotowanie dokumentacji środowiskowych
Przygotowanie dokumentacji środowiskowych 2018-01-28T20:15:44+02:00

Oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie ochrony środowiska, w tym pomoc w opracowaniu dokumentacji środowiskowych:

  • wnioski o wydanie pozwoleń wodnoprawnych

  • wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  • wnioski w celu uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

  • wnioski o wydanie pozwoleń zintegrowanych

  • wnioski w celu uzyskania pozwolenia na wytwarzanie, przetwarzanie odpadów

  • zgłoszenia uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny

  • zgłoszenia instalacji nie wymagających uzyskania pozwolenia

  • zezwolenia na uczestnictwo w handlu emisjami gazów cieplarnianych

  • opinie dotyczące stanu zanieczyszczenia gleb, gruntów z terenów przemysłowych, wód i ścieków

  • zgłoszenia zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne

Dla zapewnienia najwyższej jakości i najszerszej gamy naszych usług jesteśmy otwarci na koordynację wspólnych działań ze specjalistami z szeroko pojętej branży ochrony i inżynierii środowiska, biurami projektowymi, consultingowymi i innymi.