OFERTA
odbiór i utylizacja odpadów

Nasza misja, to stworzenie możliwości profesjonalnego i kompleksowego rozwiązania w zakresie gospodarowania odpadami technologicznnymi, pozwalając każdemu wytwórcy odpadów na ich przekazanie zgodnie z obowiązującymi przepisami...


sprzedaż kruszywa żużlowego

Grupa Drotex zajmuje się eksploatacją hałd hutniczych na Górnym Śląsku. Nasze kruszywo jest sezonowane, co zapewnia jego wysoką jakość i stabilność. Parametry kruszyw podparte są bardzo dobrymi wynikami testów przeprowadzonych przez laboratoria drogowe. Jesteśmy w stanie zaproponować kruszywa o różnej granulacji i parametrach wg. indywidualnych życzeń klienta...


przygotowanie dokumentacji środowiskowych

Oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie ochrony środowiska, w tym pomoc w opracowaniu dokumentacji środowiskowych (operaty wodnoprawne, wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wnioski w celu uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, wnioski w celu uzyskania pozwolenia na wytwarzanie, przetwarzanie odpadów, zezwolenia na uczestnictwo w handlu emisjami gazów cieplarnianych i in.).


rekultywacja terenów niekorzystnie przekształconych

Przywracanie wartości użytkowych i przyrodniczych terenom zdewastowanym i zdegradowanym przez działalność człowieka, głównie rekultywacja gleb metodą techniczną w tym kształtowanie rzeźby terenu i umacnianie skarp...


laboratorium drogownictwa

Przedmiotem działalności laboratorium są kompleksowe badania związane z budową dróg, autostrad, lotnisk i innej infrastruktury drogowej oraz budownictwa kubaturowego. Wykonujemy dokumentacje geotechniczne podłoża gruntowego, odwierty, szczegółowe badania gruntu i profile geologiczne...