GALERIAPoniżej prezentujemy państwu galerię zdjęć związaną z naszymi realizacjami

Czyszczenie trzech osadników gospodarki wodno-ściekowej
w ZC nr 1 (Gliwice)

- 2015 -

Produkcja kruszyw
(Ruda Śląska)

- 2015 -

Likwidacja zbiorników technologicznych wraz z rekultywacją terenu (Ruda Śląska)
- 2013 -

Prace konserwacyjne na rzece Leśnica
(Wodzisław Śląski)

- 2012 -


Recykling odpadów
(Ruda Śląska)

- 2015 -

Naprawa linii brzegowej zb. wodnych przemysłowych oraz przepustów pomiędzy zbiornikami (Ruda Śląska)
- 2012 -

Rekultywacja składowisk pohutniczych i pokopalnianych (Ruda Śląska)
- 2012 -

Zwiększenie powierzchni zbiornika retencyjnego przemysłowego
(Ruda Śląska)
- 2012 -